Deskundig advies
Zeer scherpe prijzen
Nieuws > Energie > Wat is een zonnepark?

Wat is een zonnepark en hoe kan het bijdragen aan stikstofreductie?

Ontdek wat een zonnepark is en hoe het bijdraagt aan stikstofreductie. Leer over duurzame energie en milieuvoordelen.

Zonneparken kunnen bijdragen aan de stikstofreductie, iets waar de komende jaren hard aan gewerkt zal moeten worden. Maar wat zijn zonneparken eigenlijk precies? In dit artikel gaan we precies in op die vraag. We zullen bespreken wat een zonnepark is, hoe zonneparken werken en wat de voordelen zijn van een zonnepark.

Wat zijn zonneparken?

Met zonneparken kan er voor veel mensen tegelijk groene stroom worden opgewekt. Natuurlijk doen wij bij Zonnemarkt niets liever dan bij particulieren en bedrijven zonnepanelen plaatsen op woningen en daken, maar met zonneparken kan er sneller en op grote schaal groene stroom worden opgewekt. Er is namelijk maar één manier van installeren nodig en dit kan op een gigantische schaal worden uitgevoerd. Dat is een groot voordeel, want zo kunnen we in  Nederland in plaats van fossiele brandstoffen meer hernieuwbare energie gebruiken.

Wat zijn zonneparken precies?

Een zonnepark is een stuk land – zoals een weiland – dat vol staat met zonnepanelen. Deze zonnepanelen wekken elektriciteit op, die via een omvormer naar een transformatorstation wordt gevoerd. Vanaf het transformatorstation wordt duurzame energie geleverd aan het elektriciteitsnetwerk. Via het elektriciteitsnetwerk wordt de zonne-energie vervolgens weer geleverd aan huishoudens, bedrijven en andere klanten.

Hoe werkt een zonnepark?

Een zonnepark – of zonneweide – is een stuk land waar zonnepanelen geplaatst worden. Dit kan oplopen van een enkele hectare tot richting de 100 hectare aan grond. Zoveel zonnepanelen bij elkaar, met een optimale ligging en oriëntatie, zorgen ervoor dat er in één keer veel duurzame energie kan worden opgewekt.

Waarvoor zijn zonneparken gemaakt?

Zonnepanelen zijn gemaakt om de energie uit de stralen van de zon om te zetten in energie die kan worden omgezet in stroom. Om dit te realiseren, gebruiken zonnepanelen de lichtdeeltjes uit de straal van de zon. Het aantal zonnepanelen bepaalt hierbij de hoogte van de stroom opbrengst. Omdat een zonnepark uit duizenden zonnepanelen kan bestaan, krijg je ook eigenlijk duizendmaal de werking van een zonnepaneel. En dat is veel stroom. 

De energie die wordt opgewekt door een zonnepark wordt geleverd aan het elektriciteitsnet, waardoor duurzame en hernieuwbare energie voor een veel grotere groep mensen beschikbaar wordt dan wanneer we in Nederland op ieder huis apart zonnepanelen zouden plaatsen. Het is een snelle oplossing in de strijd tegen stikstofuitstoot.

Voordelen van een zonnepark

Zonneparken hebben een aantal voordelen:

  • Het belangrijkste van een zonnepark is dat het in één keer een grote hoeveelheid opgewekte stroom kan leveren aan het elektriciteitsnetwerk. Door verschillende grootschalige zonneparken te plaatsen, kunnen meer mensen gebruikmaken van duurzame energie. Zo hoeven minder mensen gebruik te maken van fossiele brandstoffen.
  • Anders dan bij schuine daken, kunnen zonnepanelen in een zonnepark geplaatst worden met een hoek voor een optimaal rendement. Zo kan er ook optimaal van de voordelen van zonnepanelen gebruikgemaakt worden. 
  • Zonnepanelen kunnen op veel plekken geplaatst worden, wat het mogelijk maakt op meer plekken zonneparken aan te leggen dan windmolens te bouwen.
  • Zonneparken kunnen een interessante bron van inkomsten zijn. Een zonnepark levert al snel 5000 tot soms wel 8000 euro per hectare op.

Hoe worden zonneparken opgesteld?

Zonneparken worden op een manier opgesteld waardoor er zo veel mogelijk zon op de zonnepanelen valt. Dit betekent dat zonneparken meestal op het zuiden, oosten of westen worden opgesteld. 

Bij een zonnepark met een oriëntatie op het zuiden, worden de zonnepanelen met een ideale hellingshoek geplaatst. Deze hellingshoek van de zonnepanelen zorgt ervoor dat de zonnepanelen gedurende de dag de juiste oriëntatie hebben – en hierdoor ook meer vangen dan wanneer ze plat zouden liggen of té schuin zouden staan. Daarnaast bepaalt de hellingshoek ook hoe dicht de zonnepanelen bij elkaar gezet kunnen worden. Tussen hoek en afstand wordt de juiste balans gevonden.

Minimale hellingshoek zonnepanelen

De ideale hellingshoek wordt vaak gezien als 35 graden. In de praktijk kan de hellingshoek ietsje afwijken. Dit komt doordat een hogere hoek ook voor meer schaduw zorgt. Door de hoek ietsje te verlagen, kunnen de zonnepanelen dichter bij elkaar geplaatst worden, wat natuurlijk ook z’n voordelen heeft. De minimale hellingshoek, daarentegen, kan lager zijn. Bij Zonnemarkt hanteren we zelf een hoek van  10 tot 13 graden.

Daarnaast geldt ook dat de ideale hellingshoek niet voor elke opstelling van de zonnepanelen geldt. Met name bij een oriëntatie op het Oosten of Westen, kan de hellingshoek wat lager zijn.

Zonneparken en stikstofreductie

Zonneparken zijn momenteel volop in de aandacht omdat ze kunnen bijdragen aan de stikstofreductie. Deze stikstofreductie is belangrijk, omdat stikstof schadelijk is voor de natuur in Nederland – onder andere de water- en bodemkwaliteit – maar ook voor de gezondheid van mensen.

Met een zonnepark kan er op grote schaal groene energie worden opgewekt, waardoor Nederland minder stikstof uitstoot en ook minder afhankelijk kan worden van fossiele brandstof.

Groene stroom

Er zijn verschillende vormen van groene energie, die kunnen worden gecategoriseerd als hernieuwbare energie en duurzame energie. Deze twee soorten energie staan erg dicht bij elkaar, maar er is een klein verschil.

  • Hernieuwbare energie is energie uit een bron die energie kan blijven genereren. Dit zijn onder andere zonne-energie, energie uit waterkracht en windenergie.
  • Duurzame energie is energie die duurzaam is, maar niet per se hernieuwbaar. Hier valt naast zon, wind en water bijvoorbeeld ook kernenergie onder. Alhoewel kernenergie voor weinig uitstoot zorgt, is het kernafval – specifiek het bergen ervan – voor veel mensen een reden om het af te wijzen, ondanks dat de uitstoot laag is en het dus erg schone energie is.

Grootschalige zonneparken in Nederland

Grote zonneparken vind u voornamelijk in het noorden van het land. De provincie Groningen heeft momenteel de grootste zonneweide van Nederland.
Daarnaast is de provincie nu bezig om een nog groter park te bouwen. Grote zonnepanelenparken zijn nodig, omdat Nederland meer groene energie moet gaan opwekken. Hoe groter de zonneweide, hoe meer megawattpiek deze produceren. En hoe meer megawattpiek, hoe meer huishoudens kunnen profiteren van duurzame energie. De realisatie van grootschalige zonneparken zijn dan ook de volgende stap in de energietransitie.

Not in my backyard

Omwonenden zijn niet altijd blij met een zonnepanelenpark in de ‘tuin’. De term ‘NIMBY’ (Not In My Back Yard) is hier misschien wel toepasselijk. Men wil wel dat er maatregelen worden getroffen om de duurzaamheid te stimuleren, maar het liefst niet in zijn/haar achtertuin.

Zonnepanelen aanschaffen? Dat kan bij Zonnemarkt.

Bij Zonnemarkt gaan we graag voor u aan de slag en zorgen we ervoor dat u de zonnepanelen aanschaft die perfect passen bij uw situatie. Hoe doen we dat?

Via onze website kunt u een offerteaanvraag indienen. Daarbij geeft u onder andere uw energieverbruik op. Deze informatie kan ons een beeld geven van hoeveel zonnepanelen u nodig zou kunnen hebben, maar het kan nog veel preciezer.

Daarom komen we na de offerteaanvraag graag bij u langs voor een offerteaanvraag. Tijdens dat gesprek bekijken wij in, op en om uw huis en kunnen wij u adviseren over welk systeem, omvormer en natuurlijk panelen u het beste kunt kopen. Zo zorgen wij ervoor dat wij de zonnepanelen plaatsen waarvan u compleet zeker bent.