Deskundig advies
Zeer scherpe prijzen
Kennis > Zonnepanelen > Opbrengst

Wat leveren zonnepanelen op?

Optimaal rendement behalen

Zonnepanelen hebben de laatste decennia aan populariteit gewonnen als een duurzame en milieuvriendelijke bron van groene energie. Ze zijn niet alleen goed voor het milieu, maar kunnen ook aanzienlijke financiële voordelen opleveren. Als u overweegt om zonnepanelen op uw dak te installeren, is het begrijpen van de opbrengst van zonnepanelen essentieel. In deze uitgebreide gids zullen we alles bespreken wat u moet weten over de opbrengst van zonnepanelen, hoe deze te berekenen en welke factoren van invloed zijn op de opbrengst.

Wat is de opbrengst van zonnepanelen?

De opbrengst van zonnepanelen verwijst naar de hoeveelheid elektriciteit die zonnepanelen gedurende een bepaalde periode kunnen genereren. Deze opbrengst wordt gemeten in kilowattuur (kWh) en kan variëren afhankelijk van verschillende factoren. Het begrijpen van deze factoren en hoe ze de opbrengst beïnvloeden, is cruciaal bij het maken van weloverwogen beslissingen bij het aanschaffen van zonnepanelen.

 

Opbrengst per aantal zonnepanelen

De opbrengst van een zonnepaneleninstallatie is sterk afhankelijk van het aantal zonnepanelen dat u installeert. Laten we eens kijken naar de opbrengst voor verschillende aantallen zonnepanelen. Uiteraard betreft het hier gemiddelden en kan de werkelijke opbrengst per situatie verschillen. De opbrengst in uw persoonlijke situatie wordt in een offerte voor u op maat berekend.


4 Zonnepanelen

Een systeem met 4 zonnepanelen kan jaarlijks ongeveer 1400 kWh aan elektriciteit genereren, wat overeenkomt met ruim 40% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van een gemiddeld Nederlands huishouden.


6 Zonnepanelen

Met 6 zonnepanelen kunt u  jaarlijks ongeveer 2100 kWh elektriciteit produceren, wat het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van een eenpersoonshuishouden dekt.


8 Zonnepanelen

Een systeem met 8 zonnepanelen kan jaarlijks ongeveer 2800 kWh aan elektriciteit opwekken, wat overeenkomt met ongeveer het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van een 2-persoons huishouden.


10 Zonnepanelen

Met 10 zonnepanelen kunt u jaarlijks ongeveer 3500 kWh elektriciteit genereren, wat overeenkomt met ongeveer het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van een vierpersoons huishouden.


12 Zonnepanelen

Een systeem met 12 zonnepanelen kan jaarlijks ongeveer 4200 kWh elektriciteit opwekken, wat meer is dan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden, waardoor u mogelijk energie kunt terugleveren aan het net. Een aantal van 12 zonnepanelen of meer wordt vanzelfsprekend ook interessant voor woningen of gezinnen met een bovengemiddeld verbruik


14 Zonnepanelen

Met 14 zonnepanelen kunt u jaarlijks ongeveer 4900 kWh aan elektriciteit produceren, wat overeenkomt met ongeveer 140% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden.


15 Zonnepanelen

Een systeem met 15 zonnepanelen kan jaarlijks ongeveer 5250 kWh aan elektriciteit opwekken, wat betekent dat u aanzienlijk meer elektriciteit kan genereren dan een gemiddeld huishouden verbruikt.


16 Zonnepanelen

Met 16 zonnepanelen kunt u jaarlijks ongeveer 5600 kWh elektriciteit genereren, wat overeenkomt met ongeveer het dubbele van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden.


18 Zonnepanelen

Een systeem met 18 zonnepanelen kan jaarlijks ongeveer 6300 kWh elektriciteit opwekken, waardoor u aanzienlijke energie overschotten kunt hebben.


20 Zonnepanelen

Met 20 zonnepanelen kunt u jaarlijks ongeveer 7000 kWh elektriciteit produceren, wat overeenkomt met ongeveer het dubbele jaarlijkse elektriciteitsverbruik van een huishouden met een bovengemiddeld verbruik


24 Zonnepanelen

Een systeem met 24 zonnepanelen kan jaarlijks ongeveer 8400 kWh elektriciteit opwekken, wat aanzienlijk meer is dan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van twee huishoudens met een bovengemiddeld verbruik.

Opbrengst zonnepanelen berekenen

De exacte opbrengst van zonnepanelen kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de locatie van uw huis, de oriëntatie van de zonnepanelen, de hellingshoek, eventuele schaduw en de kwaliteit van de panelen. Het berekenen van de opbrengst van zonnepanelen kan helpen bij het bepalen van de verwachte besparingen en de terugverdientijd van uw investering.


Rekenvoorbeeld opbrengst zonnepanelen

Laten we eens kijken naar een rekenvoorbeeld om de opbrengst van zonnepanelen beter te begrijpen. Stel dat u een systeem van 10 zonnepanelen hebt met een totaal vermogen van 4350 Wp (wattpiek) en dat uw huis zich in een gunstige zuidelijke ligging bevindt met voldoende zonuren.

Het gemiddelde dagelijkse energieverbruik van uw huishouden bedraagt 10 kWh. Om de jaarlijkse opbrengst te berekenen, vermenigvuldigt u het vermogen van de zonnepanelen (3000 Wp) met het aantal zonuren in uw regio. Stel dat u 4 uur zonlicht per dag krijgt. De jaarlijkse opbrengst berekent u als volgt:  3000 Wp x 4 uur x 365 dagen = 4.380.000 Wh = 4.380 kWh

Met dit systeem van 10 zonnepanelen zou u jaarlijks ongeveer 4.380 kWh elektriciteit kunnen opwekken, wat ruimschoots voldoende is om in uw energiebehoefte te voorzien. Dit is echter een eenvoudige berekening. Om tot de werkelijke opbrengst in uw situatie te komen wordt onder andere rekening gehouden met de instralingsfactor: de werkelijke lichtvangst van uw panelen.

 

Maximaal vermogen berekenen

Het maximaal vermogen van zonnepanelen wordt meestal uitgedrukt in Wattpiek (Wp) en geeft aan hoeveel vermogen een zonnepaneel kan produceren onder ideale omstandigheden. Dit gebeurt in de fabriek onder vastgelegde omstandigheden (STC, Standaard Test Conditie). Deze tekst bestaat vaak uit 1000 lichteenheden en een temperatuur van 25 graden. Het berekenen van het maximaal vermogen van uw zonnepanelen is een belangrijke stap bij het begrijpen van hun potentiële opbrengst.

Het maximaal vermogen van een zonnepaneel kan variëren afhankelijk van het type en de kwaliteit van het paneel. Voor standaard zonnepanelen ligt het maximaal vermogen meestal tussen 370 Wp en 435 Wp per paneel.


Gemiddelde opbrengst in euro’s

De gemiddelde opbrengst van zonnepanelen kan ook worden uitgedrukt in euro’s. Dit geeft aan hoeveel geld u kunt besparen op uw energierekening door de opgewekte elektriciteit van de zonnepanelen te gebruiken in plaats van elektriciteit van het net te kopen. De gemiddelde opbrengst in euro’s is afhankelijk van de energieprijs in uw contract (gemiddeld momenteel € 0,39 perk kWh) en het aantal zonnepanelen dat u hebt geïnstalleerd.


Opbrengst zonnepanelen per m2 berekenen

Een andere manier om de opbrengst van zonnepanelen te berekenen, is door te kijken naar de opbrengst per vierkante meter (m2) van zonnepanelen. Dit kan handig zijn als u beperkte ruimte hebt op uw dak en wilt weten hoeveel elektriciteit u kunt genereren met de beschikbare ruimte.

De opbrengst per m2 wordt beïnvloed door het vermogen van de zonnepanelen en de efficiëntie van de panelen. Panelen met een hoger vermogen en een hogere efficiëntie zullen meer elektriciteit genereren per vierkante meter.


Werkelijke opbrengst zonnepanelen

De werkelijke opbrengst van zonnepanelen kan afwijken van de theoretische opbrengst vanwege verschillende factoren, waaronder schaduw, veroudering van de panelen en de efficiëntie van de micro-omvormers. Het is belangrijk om te begrijpen dat de werkelijke opbrengst vaak lager zal zijn dan het maximaal vermogen.

Opbrengst zonnepanelen per jaar, maand, dag

De opbrengst van zonnepanelen kan variëren afhankelijk van het tijdsbestek waarin u kijkt. Laten we eens kijken naar de opbrengst van zonnepanelen per jaar, maand en dag.

 

Voorbeeld jaaropbrengst

Om de jaarlijkse opbrengst van zonnepanelen te berekenen, moet u rekening houden met alle seizoensgebonden veranderingen in zonlicht en temperatuur. Over het algemeen geldt dat de zomermaanden meer zonlicht hebben en dus een hogere opbrengst opleveren dan de wintermaanden.

 

Voorbeeld maandopbrengst

De maandelijkse opbrengst van zonnepanelen kan sterk variëren, afhankelijk van de tijd van het jaar en de weersomstandigheden.

Laten we eens kijken naar een voorbeeld van de maandelijkse opbrengst voor een systeem met 10 zonnepanelen en een jaarlijkse opbrengst van 3500 kWh. Opnieuw geldt: dit zijn gemiddelden, maar zij geven een goed beeld van wat u kunt verwachten.

Voorbeeld dagopbrengst

De dagelijkse opbrengst van zonnepanelen varieert sterk afhankelijk van de zonintensiteit en de lengte van de dag. Gemiddeld genomen kunt u op een zonnige dag met 10 zonnepanelen ongeveer 20 kWh elektriciteit [2] genereren. Kijkt u echter van dag tot dag, dan kunt u hierin sterke verschillen zien, bijvoorbeeld wanneer u twee dagen bekijkt met totaal verschillende weersomstandigheden.

Opbrengst zonnepanelen per seizoen

De opbrengst van zonnepanelen kan sterk variëren afhankelijk van het seizoen. Laten we eens kijken naar de opbrengst in verschillende seizoenen.

 

Opbrengst in de lente

In de lente neemt de intensiteit van het zonlicht geleidelijk toe naarmate de dagen langer worden. Dit resulteert in een stijgende opbrengst van zonnepanelen. De lente is over het algemeen een goed seizoen voor zonne-energieproductie, en u zult merken dat uw energierekening begint te dalen.

 

Opbrengst in de zomer

De zomer is het seizoen waarin zonnepanelen hun hoogste opbrengst bereiken. De langste dagen en het meest intense zonlicht zorgen voor optimale omstandigheden voor zonne-energieproductie. Uw zonnepanelen zullen in de zomermaanden de meeste elektriciteit genereren, wat resulteert in aanzienlijke besparingen op uw energiekosten.

 

Opbrengst in de herfst

In de herfst beginnen de dagen korter te worden, wat leidt tot een afname van de zonne-energieproductie. Hoewel de opbrengst nog steeds redelijk is, zal deze lager zijn dan in de zomer. Het is echter belangrijk op te merken dat zonnepanelen zelfs op bewolkte dagen nog steeds elektriciteit genereren.

 

Opbrengst in de winter

De wintermaanden brengen de minste opbrengst voor zonnepanelen met zich mee. Kortere dagen en minder zonlicht verminderen de productie aanzienlijk. Desondanks blijven zonnepanelen elektriciteit produceren, zij het met verminderde efficiëntie. Het is raadzaam om in de wintermaanden rekening te houden met een hogere energierekening.

CO2-besparing van zonnepanelen

Naast financiële besparingen dragen zonnepanelen ook bij aan een verminderde uitstoot van kooldioxide (CO2) vergeleken met traditionele energie van niet-groene oorsprong. De hoeveelheid CO2 die u bespaart, hangt af van de opbrengst van uw zonnepanelen en de mix van energiebronnen in uw regio. Over het algemeen geldt: hoe meer groene energie u produceert, hoe groter uw bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Naar schatting wordt er per opgewekte kWh stroom 0,5 kg aan CO2 bespaard. Dit komt met tien zonnepanelen uit op een CO2 reductie van zo’n 1.750 kg.

Welke factoren beïnvloeden de opbrengst van zonnepanelen?

Verschillende factoren hebben invloed op de opbrengst van zonnepanelen. Het begrijpen van deze factoren is essentieel om realistische verwachtingen te hebben en om het maximale uit uw zonnepanelen te halen. Hier zijn de belangrijkste factoren:

 

Zonuren/locatie

De hoeveelheid zonlicht die uw zonnepanelen ontvangen, is sterk afhankelijk van uw locatie en de gemiddelde zonuren in dat gebied. Hoewel de verschillen in Nederland niet enorm zijn, haalt men in plaatsen met meer zonuren over het algemeen een hogere opbrengst. Zo ligt de gemiddelde opbrengst in Limburg hoger dan in Friesland.

 

Hellingshoek en oriëntatie

De hoek en oriëntatie van uw zonnepanelen zijn van invloed op de hoeveelheid zonlicht die ze kunnen opvangen. Idealiter worden zonnepanelen naar het zuiden gericht en onder een hoek geïnstalleerd die overeenkomt met de breedtegraad van de locatie. Een hoek van 36 graden is doorgaans ideaal.

 

Schaduw

Schaduw op zonnepanelen kan de opbrengst aanzienlijk verminderen. Zelfs een kleine hoeveelheid schaduw op een paneel kan het rendement beïnvloeden. Het is belangrijk om uw zonnepanelen te plaatsen waar ze gedurende de dag zo min mogelijk schaduw ontvangen.

 

Temperatuur

Hoge temperaturen kunnen de efficiëntie van zonnepanelen verminderen. Terwijl zonnepanelen zonlicht omzetten in elektriciteit, nemen ze warmte op. Een hogere temperatuur kan leiden tot een afname van de opbrengst.

 

Vermogen

Het vermogen van uw zonnepanelen, uitgedrukt in watt (W) of kilowatt (kW), bepaalt hoeveel elektriciteit ze kunnen produceren. Panelen met een hoger vermogen zullen meer opbrengen.

 

Leeftijd

Zonnepanelen degraderen na verloop van tijd, wat betekent dat hun opbrengst geleidelijk afneemt naarmate ze ouder worden. Moderne zonnepanelen hebben echter een lange levensduur en behouden hun prestaties gedurende vele jaren. U kunt gemiddeld rekenen op minimaal 20 jaar aan echt goede opbrengst.

 

Kosten van zonnepanelen

De kosten van zonnepanelen variëren afhankelijk van het type, de kwaliteit en het aantal panelen dat u installeert. Het is belangrijk om zowel de initiële investeringskosten als de langetermijnvoordelen in overweging te nemen.

Veelgestelde vragen

Wat leveren 10 zonnepanelen op per dag?
De dagelijkse opbrengst van 10 zonnepanelen varieert afhankelijk van verschillende factoren, zoals de locatie, het seizoen en de kwaliteit van de zonnepanelen. Over het algemeen kunt u verwachten dat 10 zonnepanelen ongeveer 20 tot 30 kilowattuur (kWh) per dag kunnen produceren in optimale omstandigheden.
Wat leveren 10 zonnepanelen op per maand?
De maandelijkse opbrengst van 10 zonnepanelen kan sterk variëren, maar gemiddeld genomen kunnen ze in een zonnig klimaat ongeveer 300 tot 500 kWh per maand produceren. Dit is echter een ruwe schatting en de werkelijke opbrengst kan hoger of lager zijn, afhankelijk van de specifieke omstandigheden.
Wat is de opbrengst van 1 zonnepaneel?
De opbrengst van één zonnepaneel varieert opnieuw op basis van verschillende factoren. Een gemiddeld zonnepaneel met een vermogen van ongeveer 435 watt kan per dag tussen de 0 kWh en 2,5 kWh elektriciteit genereren, afhankelijk van de omstandigheden.
Hoeveel kWh levert een zonnepaneel per dag?
Een zonnepaneel met een vermogen van ongeveer 435 watt kan per dag tussen de 0 kWh en 2,5 kWh elektriciteit genereren, afhankelijk van de omstandigheden. Dit is een algemene schatting en de werkelijke opbrengst kan variëren.
Hoe berekent u de opbrengst van zonnepanelen?
De opbrengst van zonnepanelen kan worden berekend door het vermogen van de zonnepanelen (in watt) te vermenigvuldigen met het aantal zonuren dat uw regio gemiddeld ontvangt. De formule is als volgt: Opbrengst (kWh) = Vermogen (Watt) x Zonuren. De belangrijkste factor is de instralingsfactor. Deze wordt door onze adviseurs op maat berekend. De instralingsfactor ligt doorgaans tussen de 0,8 en 0,95. Hierbij dient u rekening te houden met factoren zoals de hellingshoek, oriëntatie en eventuele schaduw die van invloed kunnen zijn op de werkelijke opbrengst.
Wat als de zonnepanelen meer opbrengen dan u verbruikt?
Als zonnepanelen gedurende een bepaalde periode meer elektriciteit produceren dan u verbruikt, kan het overschot teruggeleverd worden aan het elektriciteitsnet. Dit proces staat bekend als 'salderen' of 'netto teruglevering'. U kunt hierdoor krediet opbouwen bij uw energieleverancier, wat kan resulteren in een lagere energierekening of zelfs een vergoeding voor de extra opgewekte elektriciteit. Het is wel belangrijk om te begrijpen dat er twee verschillende vormen van vergoeding zijn: 1. Salderen bij gelijk verbruik: Stel u voor dat u zonnepanelen gedurende een jaar evenveel elektriciteit opwekken als u verbruikt. In de zomer wekken ze misschien meer op dan u nodig hebt, maar in de winter heeft u extra elektriciteit nodig omdat de zonnepanelen minder produceren. Deze extra elektriciteit die u in de winter gebruikt, kan worden verrekend met de overschotten van de zomer. Dit heet "salderen". Effectief gezien produceert u gedurende het jaar niet meer elektriciteit dan u verbruikt; u gebruikt gewoon de overschotten wanneer u ze nodig hebt. 2. Overproductie en vergoeding: in dit geval wekken uw zonnepanelen gedurende het hele jaar meer elektriciteit op dan u verbruikt. Bijvoorbeeld, ze produceren 4000 kWh, maar u verbruikt slechts 3000 kWh. In deze situatie spreken we van "overproductie". De extra 1000 kWh die u hebt opgewekt, kunnen niet worden verrekend met toekomstig verbruik omdat de saldering stopt bij uw eigen verbruik van 3000 kWh. In plaats daarvan ontvangt u een vergoeding voor deze extra 1000 kWh die u aan het elektriciteitsnet heeft geleverd. Dit betekent dat u een vergoeding krijgt voor de elektriciteit die u hebt "overgeproduceerd" en niet hebt gebruikt.
Welke maanden brengen zonnepanelen het meeste op?
Zonnepanelen brengen over het algemeen het meeste op tijdens de zomermaanden wanneer er meer zonuren zijn en de zon op zijn hoogste punt aan de hemel staat. Mei, juni, juli en augustus zijn vaak de maanden met de hoogste opbrengst. In de wintermaanden, wanneer de dagen korter zijn en er minder zonlicht is, zal de opbrengst lager zijn. Het is echter belangrijk op te merken dat zonnepanelen het hele jaar door elektriciteit blijven produceren, zelfs in de winter.