Deskundig advies
Zeer scherpe prijzen
Kennis > Zonnepanelen financieren > btw teruggave zonnepanelen

BTW teruggave zonnepanelen

Hoe werkt het en waar heeft u recht op

Over de aanschaf en installatie van zonnepanelen betaalt u BTW. Wanneer u de aanschaf van zonnepanelen overweegt, is één van de vragen die u wellicht heeft of u BTW kunt terugvragen. Dat is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Daarover informeren wij u graag. Wat van tevoren belangrijk is om te weten, is dat alleen BTW geregistreerde ondernemers, bedrijven of zelfstandigen BTW kunnen terugvragen over hun zonnepanelen.

Bovendien zijn er sinds 1 januari 2023 belangrijke wijzigingen doorgevoerd die van invloed kunnen zijn op uw recht op BTW teruggave. We bespreken hoe u kunt achterhalen of u in aanmerking komt voor de teruggave, hoe het proces van BTW terugvragen in zijn werk gaat, wat de gevolgen zijn voor u als BTW ondernemer, en welke administratieve verplichtingen hierbij komen kijken. Bovendien behandelen we veelgestelde vragen rondom de BTW teruggave van zonnepanelen.

Teruggave van BTW op zonnepanelen is gestopt

Sinds 1 januari 2023 is de regeling voor BTW teruggave op zonnepanelen veranderd. Voorheen kon u als eigenaar van zonnepanelen de betaalde BTW over de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst. Deze mogelijkheid is nu gestopt. Deze verandering heeft gevolgen voor iedereen die overweegt zonnepanelen aan te schaffen of reeds nieuwe zonnepanelen heeft geïnstalleerd.

Dat deze regeling per 1 januari 2023 is gestopt, betekent niet dat het onmogelijk is om nog BTW teruggave over uw zonnepanelen te krijgen. Blijf daarom zeker doorlezen, want wij geven u de voorwaarden waarop dit alsnog mogelijk is.

Komt u in aanmerking voor BTW zonnepanelen terugvragen?

Ondanks de recente wijzigingen, zijn er nog steeds situaties waarin u de BTW op zonnepanelen kunt terugvragen. Dit is afhankelijk van wanneer u de zonnepanelen hebt aangeschaft. Als u voor 1 januari 2023 zonnepanelen hebt gekocht, valt u nog onder de oude regeling. In dat geval dient u zich bij de Belastingdienst te melden als BTW ondernemer en kunt u de BTW over de aanschaf en installatie terugvragen.

Dit betekent dus dat particulieren niet de mogelijkheid hebben om BTW van zonnepanelen terug te vorderen. Die mogelijkheid is er überhaupt nooit geweest. Voor BTW-ondernemers die hun onderneming op een woonadres hebben gevestigd, gelden er specifieke regels met betrekking tot BTW op zonnepanelen terugvragen.

 

Splitsing zakelijk en privégebruik: Als BTW-ondernemer moet u een onderscheid maken tussen het zakelijke en privégebruik van de zonnepanelen. Alleen de BTW op het deel dat zakelijk wordt gebruikt, kan in principe worden teruggevraagd. De verdeling hiervan kan gebaseerd zijn op het oppervlak van uw woning dat zakelijk versus privé wordt gebruikt.

BTW op aanschaf en installatie: u kunt de BTW op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen terugvragen voor het deel dat zakelijk wordt gebruikt. Dit betekent dat als bijvoorbeeld 20% van uw woning voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt, u mogelijk 20% van de BTW op de zonnepanelen kunt terugvragen.

Forfait Zonnepanelen

Voor de BTW teruggave zonnepanelen was het mogelijk gebruik te maken van een forfait. Dit forfait bepaalt een standaardbedrag dat als verschuldigde BTW voor het terugleveren van stroom wordt gezien. Dit bedrag werd dan verrekend met de BTW die u terug kon vragen. Deze regeling maakte het eenvoudiger voor huishoudens om zonder uitgebreide administratie de BTW terug te vragen. Deze regeling is per januari 2023 dus komen te vervallen.

Hoeveel BTW kunt u terug verwachten?

De hoogte van het BTW bedrag dat u kunt terugvragen, hangt af van diverse factoren zoals het BTW tarief, het type en de prijs van de zonnepanelen. Voor de wijziging kon men het volledige BTW bedrag van de aanschaf en installatie terugvragen, minus de forfaitaire verschuldigde BTW. Het is belangrijk om uw specifieke situatie te analyseren om het exacte terug te vragen bedrag te bepalen.

Om een rekenvoorbeeld te geven over hoeveel BTW u kunt terug verwachten bij de aanschaf van zonnepanelen, moeten we enkele aannames maken. Laten we een hypothetisch scenario schetsen waarin u zonnepanelen hebt aangeschaft vóór de regelwijziging per 1 januari 2023.

Voorbeeldsituatie:

  •   Kosten zonnepanelen (inclusief installatie): €5.000
  •   BTW-tarief: 21%
  •   Forfait afhankelijk van opwekvermogen (bijv. €100 voor een standaard huishouden)

Berekening:

De totale kosten van €5.000 zijn inclusief 21% BTW. Het BTW-bedrag op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen is ongeveer € 867,77. Stel dat het forfait voor uw zonnepanelen €100 is. Dit is een vast bedrag dat als verschuldigde BTW wordt aangemerkt voor de stroom die u teruglevert aan het net. U kunt het totale BTW-bedrag van de aanschaf en installatie terugvragen, verminderd met het forfaitaire bedrag. De BTW die u kunt terugvragen voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen, na aftrek van het forfaitaire bedrag, is ongeveer €767,77.

Meer informatie over BTW Teruggave

Voor meer gedetailleerde informatie over de BTW teruggave van zonnepanelen en de recente wijzigingen, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag met al uw vragen. Ook biedt de Belastingdienst informatie en hulpmiddelen, zoals het formulier opgaaf zonnepaneelhouders, om u te ondersteunen in dit proces.

Veelgestelde vragen

Hoe krijgt u de BTW terug van zonnepanelen?
Voor zonnepanelen gekocht voor 1 januari 2023, kunt u zich als BTW ondernemer bij de Belastingdienst aanmelden en via kwartaal BTW aangiftes de betaalde BTW terugvragen.
Hoe lang duurt het voordat u de BTW van zonnepanelen terug krijgt?
De duur van het proces kan variëren. Over het algemeen kunt u binnen enkele maanden na uw aanvraag de teruggave verwachten.
Kan ik voor de tweede keer BTW terugvragen zonnepanelen?
Als u opnieuw investeert in zonnepanelen na de eerste teruggave, hangt het van de specifieke omstandigheden af of u opnieuw BTW kunt terugvragen.
Kunt u als particulier BTW terugvragen?
Nee, tenzij u als particulier als BTW-ondernemer geregistreerd staat, bijvoorbeeld als ZZP’er.
Hoe vul ik BTW-aangifte in voor zonnepanelen?
U dient de kwartaal BTW aangifte in te vullen, waarbij u de betaalde BTW over de aanschaf en installatie opgeeft, en de verschuldigde BTW volgens het forfait verrekend.